Skip to content

Detta är vår personuppgiftspolicy

 

1. Centrala begrepp

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. 

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

 

2. Ändamål med behandlingen – vad används uppgifterna till?

Vi använder personuppgifter för att de tjänster vi tillhandahåller är personliga. Uppgifterna behövs i samband med registrering, bokning och köp av produkter och tjänster inom ramen för tjänsterna vi tillhandahåller. Personuppgifter behandlas även i syfte att vi ska kunna anpassa visningen av tjänsterna till den enhet du använder och därmed ge dig en bättre användarupplevelse.Vi använder också personuppgifter i samband med informationsutskick och erbjudanden.

 

3. Lagring och gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Om en kund varit inaktiv i 24 månader kommer uppgifterna automatiskt att rensas kundens data ur vårt kundsystem.

 

4. Bild och film

Vi använder oss av bild och film på internet och i sociala medier och syftet är att informera om vår verksamhet. Den rättsliga grunden till detta är Uppgift av allmänt intresse. Skulle du inte vilja vara med på bild och film, kontakta oss via info@gripencrossfit.se.

Gällande bild och film av minderåriga har vi en särskild blankett som vårdnadshavare fyller i för godkännande av att vi tar foto och filmar för att informera om vår verksamhet.

 

5. Rättelse, blockering och radering

Du har möjlighet att via Mina Sidor ta ut ett registerutdrag på de personuppgifter som är registrerade. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, begränsar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag.

 

6. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer att regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Om vi gör väsentliga förändringar kommer det att märkas när du loggar in på ditt konto.

 

7. Kontaktuppgifter

Gripen CrossFit
Bernstorpsvägen 19
E-post: info@gripencrossfit.se
Personuppgiftsbiträde
Pastell Data AB
Citadellsvägen 23
211 18 Malmö